Přejít k obsahu


Sada speciální upínek pro svařovací přípravek DACIA II.

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Sada speciální upínek pro svařovací přípravek DACIA II.. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Set of special clamping device for welding jig DACIA II.
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek vychází z dříve navrženého řešení. Jedná se o sadu speciálních upínek pro uchycení dílů výfukového potrubí při jejich svaření do jednoho celku. Jednotlivé upínky musí být odolné vůči opotřebení opalem a ulpívání zbytků produktů svařování. Další specifickou vlastností je vysoký odvod tepla, který zaručuje rovnoměrné chladnutí svařených dílů. Hlavní geometrická úprava oproti původnímu řešení reflektuje vývoj v oblasti svařovacích hlav a jejich geometrického uspořádání. Konstrukčně jsou upínky uzpůsobeny tak, aby byl umožněn volný přístup pro hlavu svařovacího robota k oblasti svařování.
Abstrakt EN: Functional sample based on the previously proposed solutions. This is a set of special clamp for attaching the exhaust pipeline parts at their welded into a single unit. Individual fixtures must be resistant to wear opals and adhering residues welding products. Another specific characteristic is the high heat dissipation, which ensures uniform cooling of the welded parts. The main geometrical arrangement, in contrast to the original solution reflects developments, is in welding heads and their geometric arrangement. Clamps are structurally designed to allow free access for the head of the welding robot to the welding area.
Klíčová slova

Zpět

Patička