Přejít k obsahu


Upínací kostky pro ustavení výfukové soustavy v měřícím přípravku

Citace:
SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A., BÍCOVÁ, K. Upínací kostky pro ustavení výfukové soustavy v měřícím přípravku. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Clamping blocks for establishment of exhaust system in the measuring preparation
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Jedná se o sadu upínacích kostek, které slouží k ustavení svařence výfuku do měřícího přípravku. Vzhledem k tomu, že měření je prováděno na zchladlém svařenci, není nutné použít materiál, který by zajišťoval odvod tepla jako je tomu u některých částí svařovacích přípravků. Je však nutné zajistit otěruvzdornost, respektive rozměrovou stálost pro požadovaný počet založení, aby bylo možné dosáhnout potřebné přesnosti přípravku po celou dobu jeho životnosti. Z tohoto důvodu byla jako materiál zvolena cementační ocel s následným chemicko-tepelným zpracováním.
Abstrakt EN: This is a set of clamping bars which are used to set the weldment into the measuring exhaust product. Since the measurement is performed on the weldment cooling down, it is not necessary to use a material that would provide heat dissipation as in some parts of the welding jigs. It is however necessary to secure abrasion resistance, dimensional stability, respectively, for establishing the desired number in order to achieve the necessary accuracy of the product throughout its lifetime. For this reason hardened steel with followed chemical-thermal treatment has been chosen as the material.
Klíčová slova

Zpět

Patička