Přejít k obsahu


Přípravek pro prostřihování radiátorových plechů

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., KROFT, L. Přípravek pro prostřihování radiátorových plechů. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for punching radiator sheets
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za úkol prověřit vhodnost změny nástroje na postup přeostřování střihacího nástroje. Funkční vzorek je zhotoven z totožného materiálu jako výsledný nástroj. Při testu bylo prokázáno, že nově zvolený nástroj a strategie obrábění několika násobně zvyšují životnost nástroje, a tudíž tím snižují náklady na přeostření střihacího nástroje.
Abstrakt EN: Functional sample is designed to examine the advisability of modifications to the process tool regrinding the cutting tool. Functional sample is made of same material as the final tool. In the test it was shown that the newly chosen tool and the machining strategy several times increase the tool life, and thus reduce the costs of regrinding the cutting tool.
Klíčová slova

Zpět

Patička