Přejít k obsahu


Přípravek pro svařování radiátorových plechů

Citace:
HNÁTÍK, J., KROFT, L., MATĚJKA, J. Přípravek pro svařování radiátorových plechů. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for welding radiator sheets
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl ověření funkčnosti navržené technologie obrábění dílce z elektrodové mědi. Dílec slouží jako elektroda pro svařování hlavových částí žebrových radiátorů. Přípravek má dvě hlavní funkce. První je odvod tepla z místa svařování a tím zrovnoměrnění procesu chladnutí bezprostředně po svaření dílců. Druhá je pak zaměřena na ochranu svařovaného dílce před ulpíváním produktů svařování, čímž by došlo k znehodnocení svařeného celku.
Abstrakt EN: Functional sample aims to verify the functionality of the proposed technology machining parts made of copper electrode. The panel serves as an electrode for head part of radiator sheets welding. The product has two main functions. The first is the removal of heat from the weld point and uniformity of the cooling process immediately after welding parts. The second is focused on the protection of welded parts before sticking welding products, thereby effectively depreciation mulled whole.
Klíčová slova

Zpět

Patička