Přejít k obsahu


Naváděcí lišta pro zavádění plechů do automatické linky

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., FULEMOVÁ, J. Naváděcí lišta pro zavádění plechů do automatické linky. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The guide bar for the introduction sheets into the automated line
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Účelem funkčního vzorku je navádění plechových výstřižků do automatické ohýbací linky. Plechy musí být napolohovány tak, aby bylo zajištěno jejich bezpečné uchopení robotickým ramenem a jejich následné založení pro ohnutí. Nedílnou součástí návrhu je i volba materiálu tak, aby byla zajištěna jeho vysoká otěruvzdornost a zároveň nedocházelo k otěru podávaných plechů.
Abstrakt EN: The purpose of functional sample is guidance of sheet steel blanks into automatic bending lines. Sheets must be be positioned so as to ensure their safe grip with an robotic arm and the subsequent establishment of the bend. An integral part of the design is a choice of material so as to ensure its high abrasion resistance and avoiding attrition administered sheets.
Klíčová slova

Zpět

Patička