Přejít k obsahu


Základna tvarového trnu

Citace:
MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J., KROFT, L. Základna tvarového trnu. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The base shape of the mandrel
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Funkční vzorek řeší rozdělení původního dílce na funkční a pomocnou část, respektive pouze pomocnou část. Hlavním cílem je nahradit materiál ALBROMET, neboť jeho cena je několika násobně vyšší oproti oceli. Proto je nové řešení navrženo z nástrojové oceli, která je následně tepelně zpracována. Nedílnou součástí řešení je spojení mezi nově navrženými dílci.
Abstrakt EN: Functional sample solves the separation of the original component to functional and instrumental part, or only an auxiliary part. The main objective is to replace ALBROMET material, because its price is several times higher than steel. Therefore a new solution is proposed of tool steel which is subsequently heat treated. An integral part of the solution is the connection between the newly designed panels.
Klíčová slova

Zpět

Patička