Přejít k obsahu


Sada měděných krytů klapky výfukového rozvodu

Citace:
SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K. Sada měděných krytů klapky výfukového rozvodu. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Set of Copper covers of the exhaust divorce flap
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl prověřit vhodnost konstrukčního nového řešení. Hlavní myšlenkou je nahrazení části dílce, která je v přímém kontaktu s klapkou. Náhrada je realizována pomocí vložky z materiálu, který je více otěruvzdorný. Na základě této konstrukční změny si dílec zachovává svoje tepelně vodivé vlastnosti, které jsou dané použitím základního materiálu, elektrodové mědi, a zároveň umožňuje udržet přesnost uložení klapky po delší dobu. .
Abstrakt EN: Functional sample aims to examine the suitability of the design of the new solution. The idea is to replace part of the element which is in direct contact with the flap. Replacement is realized by the insert of a material that is more abrasion resistant. Following this structural change a component retains its heat-conducting properties that are given by using a basic material, a copper electrode, and also helps maintain the accuracy of storing damper for a longer period.
Klíčová slova

Zpět

Patička