Přejít k obsahu


Sada měděných krytů klapky výfukového rozvodu II.

Citace:
SKLENIČKA, J., FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K. Sada měděných krytů klapky výfukového rozvodu II.. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Set of Copper covers of the exhaust divorce flap II.
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl prověřit vhodnost konstrukčního nového řešení. Hlavní myšlenkou je nahrazení části dílce, která je v přímém kontaktu s klapkou. Náhrada je realizována pomocí vložky z materiálu, který je více otěruvzdorný. Na základě této konstrukční změny si dílec zachovává svoje tepelně vodivé vlastnosti, které jsou dané použitím základního materiálu, elektrodové mědi, a zároveň umožňuje udržet přesnost uložení klapky po delší dobu. Popsané řešení vychází ideově z FV027/2016/21200.
Abstrakt EN: Functional sample aims to examine the suitability of the design of the new solution. The idea is to replace a part of the element which is in direct contact with the flap. Compensation is realized by the material insert that is more abrasion resistant. Following this structural change a component retains its heat-conducting properties that are given by using a basic material, a copper electrode, and also helps maintain the accuracy of storing damper for a longer period. This solution is based on FV027 / 2016/21200.
Klíčová slova

Zpět

Patička