Přejít k obsahu


Přípravek pro přivařování a zakládání tenké příruby

Citace:
SKLENIČKA, J., BÍCOVÁ, K., MILSIMEROVÁ, A. Přípravek pro přivařování a zakládání tenké příruby. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Fixture for welding and founding of thin flange
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Při návrhu funkčního vzorku strojního dílce bylo postupováno na základě požadavků na výsledný výrobek, svařenou podsestavu. Nejdůležitějšími parametry jsou šířka a poloha zakládací drážky. Tato dva rozměry mají zásadní vliv na přesnost svařeného celku. Ostatní geometrické parametry jsou odvozeny od rozměrů svařovaného dílce, popřípadě podle připojovacích rozměrů celkové sestavy přípravku.
Abstrakt EN: During functional sample designing the machine part has been prepared in accordance with requirements for the final product - a welded subassembly. The most important parameters are the width and position of foundation groove. These two dimensions have a significant impact on the accuracy of mulled whole. Other geometrical parameters are derived from the dimensions of the welded parts, or by the connecting dimensions of the entire assembly.
Klíčová slova

Zpět

Patička