Přejít k obsahu


Speciální lisovací nástroj průvlakového typu

Citace:
KROFT, L., FULEMOVÁ, J., MILSIMEROVÁ, A. Speciální lisovací nástroj průvlakového typu. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special molds girder type
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Kroft , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek si klade za cíl ověřit vhodnost navržené geometrie lisovacího nástroje, kdy funkce uvedeného dílce spočívá v zužování trubek výfukového systému automobilu pro jejich vzájemné spojování svařením. Při návrhu dílce musí být zohledněna i volba materiálu, neboť výše uvedené trubky jsou vyrobeny z nerezové oceli, která je vysoce abrazivní.
Abstrakt EN: Functional sample aims to verify the suitability of the proposed geometry of a molds girder, when the function of the unit is based on comprises narrowing of tube exhaust system of an automobile for their mutual joining by welding. During the designing process of the elements must be the choice of material taken into account, as the above tubes are made of stainless steel, which is highly abrasive.
Klíčová slova

Zpět

Patička