Přejít k obsahu


Speciální tvarový vícestupňový trn

Citace:
HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J., SKLENIČKA, J. Speciální tvarový vícestupňový trn. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Special shaped multistep mandrel
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka , Ing. Josef Sklenička
Abstrakt CZ: Konstrukční návrh povrchu funkčního vzorku má za účel ověřit vhodnost zvoleného řešení pro dosažení požadovaného tvaru koncovky výfukového systému. Nedílnou součástí je rovněž i návrh vhodného materiálu.
Abstrakt EN: The design of functional sample surface has the purpose to verify the suitability of the solution to achieve the desired shape of pipes of the exhaust system. An integral part is also a proposal for suitable material.
Klíčová slova

Zpět

Patička