Přejít k obsahu


Tvarová kostka pro měřící a řezací přípravek

Citace:
MILSIMEROVÁ, A., BÍCOVÁ, K., FULEMOVÁ, J. Tvarová kostka pro měřící a řezací přípravek. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Shape cube for measuring and cutting jig
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Kateřina Bícová , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Funkční vzorek má za úkol prověřit, zda je možné provést na dílci geometrické úpravy takového rázu, že dílec bude použitelný pro dva po sobě následující úkony. Prvním je zaříznutí trubky na tolerovaný rozměr, kdy dílec slouží jako podstava a zároveň jako upnutí. V druhém kroku je dílec využit při následném měření v porovnávacím přípravku. Z pohledu materiálu dílce je kladen důraz pouze na dobrou otěruvzdornost a rozměrovou stálost.
Abstrakt EN: Functional sample has the task to examine whether it is possible to perform on the workpiece geometry modifications such that the panel will be applicable for two consecutive operations. The first is the initial cut of the tube at tolerated dimension when the panel serves as a base and as clamping. In the second step the part is used for the level measurement in the comparative preparation. From the perspective of material elements is focused only good wear resistance and dimensional stability.
Klíčová slova

Zpět

Patička