Přejít k obsahu


K některým obecným otázkám pracovního práva v kontextu nového občanského zákoníku

Citace:
PAVLÁTOVÁ, J. K některým obecným otázkám pracovního práva v kontextu nového občanského zákoníku. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 173-184. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Doc. JUDr. Jarmila Pavlátová CSc.
Abstrakt CZ: Stať se zabývá některými obecnými otázkami, které pro pracovní právo vyplynuly z rekodifikace soukromého práva a ze vzájemného vztahu zákoníku práce a nového občanského zákoníku. Stať poukazuje na skutečnost, že zákoník práce upravuje speciální náležitosti jednotlivých typů právního jednání, avšak zpravidla je třeba zároveň použít i podpůrně obecná ustanovení občanskoprávní, ovšem s omezeními, vyplývající z úpravy zákoníku práce a z požadavku souladu se základními zásadami pracovněprávních vztahů. Výslovně se upozorňuje na některé problémy, které vyplývají z občanského zákoníku pro vymezení právní subjektivity zaměstnance a z nové úpravy okamžitého zrušení pracovněprávního vztahu nezletilého zaměstnance jeho zákonným zástupcem.
Klíčová slova

Zpět

Patička