Přejít k obsahu


Nároky z porušení obchodního tajemství v majetku uživatele ze strany agenturního zaměstnance se zaměřením na otázku nároků majetkového charakteru

Citace:
DITTRICH, M. Nároky z porušení obchodního tajemství v majetku uživatele ze strany agenturního zaměstnance se zaměřením na otázku nároků majetkového charakteru. In Metamorfózy práva ve střední Evropě V. Překrásný nový svět nebo ostrov?. Plzeň: Aleš Čeněk, 2016. s. 223-228. ISBN: 978-80-7380-636-1
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Aleš Čeněk
Autoři: Mgr. Michal Dittrich
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován právnímu institutu agenturního zaměstnávání. Tomuto institutu je sice věnována v rámci pracovněprávní úpravy svým rozsahem "nepatrná" část, o to více je tento právní institut zajímavý pro potřeby trhu. Cílem příspěvku je identifikace jednotlivých nároků se zaměřením k otázce náhrady škody, které vznikají ve vztahu uživatele vůči agentuře práce či agenturnímu zaměstnanci za situace, kdy dochází k porušení obchodního tajemství v majetku uživatele, kterého se dopustil agenturní zaměstnanec v průběhu výkonu práce u uživatele.
Klíčová slova

Zpět

Patička