Přejít k obsahu


Technologie ostření střihadla pro radiátorové plechy

Citace:
SKLENIČKA, J., HNÁTÍK, J., DUCHEK, V. Technologie ostření střihadla pro radiátorové plechy. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Sharpening technology of cutting die for radiator sheets
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Doc. Ing. Vladimír Duchek Ph.D.
Abstrakt CZ: Navržená technologie obrábění se zabývá přeostřením dosedací plochy a střižné hrany střihacího nástroje, čímž je umožněno jeho několika násobně delší používání. Hlavní pozornost je věnována optimalizaci podmínek obrábění a volbě řezného nástroje tak, aby při zachování stejného času obrábění byla násobně zvýšena životnost obráběcího nástroje.
Abstrakt EN: The proposed technology of machining is engaged in adjusting the distance the seating surface and cutting edge of the cutting tool, allowing the use of several times longer. The main attention is paid to optimize the machining conditions and the choice of cutting tools so that with the same machining time was fold increase in tool life.
Klíčová slova

Zpět

Patička