Přejít k obsahu


Technologie obrábění svařovaného dílce falcovacího přípravku

Citace:
MILSIMEROVÁ, A., FULEMOVÁ, J., BÍCOVÁ, K. Technologie obrábění svařovaného dílce falcovacího přípravku. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The machining technology of the folding jig weld deposited part
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Jaroslava Fulemová , Ing. Kateřina Bícová
Abstrakt CZ: Technologie obrobení je zaměřena na regeneraci dílce falcovací formy. Podstatou technologie je obrobit navařený materiálek, aby nově obrobený povrch reflektoval původní geometrii a zároveň došlo v přechodové zóně k plynulému napojení nového a stávajícího povrchu. Pro zajištění správné funkce repasovaného dílce je nezbytné, aby byl návar proveden v již šlechtěném stavu materiálu.
Abstrakt EN: Machining technology is aimed at regenerating panel folding forms. The essence of technology is machined welded material to reflect the newly machined surface of the original geometry and also occurred in the transition zone for continuous connection to new and existing surfaces. To ensure correct operation of refurbished parts is essential that the weld deposit made in already breeding material condition.
Klíčová slova

Zpět

Patička