Přejít k obsahu


Technologie obrobení tvarového dílce ze slitiny elektrodové mědi

Citace:
HNÁTÍK, J., MILSIMEROVÁ, A., KROFT, L. Technologie obrobení tvarového dílce ze slitiny elektrodové mědi. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machining technology of the shaped component made of copper alloy electrode
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Aneta Milsimerová , Ing. Luboš Kroft
Abstrakt CZ: Podstatou technologie obrobení tvarového dílce je přenos z tříosé technologie na pětiosou technologii. Tato změna vyžaduje nový přístup jak k samotné technologii, tak k volbě nástrojů. Samostatnou kapitolou návrhu pak je volba řezných podmínek s ohledem na možnost vyhnout se nepříznivým záběrovým podmínkám.
Abstrakt EN: The essence of technology of shaped part machining is the transfer of technology on triaxial five-axis technology. This change requires a new approach to both the technology itself and the choice of instruments. A separate chapter of the draft then the choice of cutting conditions with regard to the possibility of avoiding the adverse conditions of the engagement.
Klíčová slova

Zpět

Patička