Přejít k obsahu


Typová technologie obrobení upínací čelisti

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., FULEMOVÁ, J. Typová technologie obrobení upínací čelisti. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machining type technology of the clamping jaw
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jaroslava Fulemová
Abstrakt CZ: Typová technologie obrobení tvarové součásti je zaměřena na její snadnou modifikovatelnost pro více variant geometricky podobných dílců. Druhým parametrem je obrobení celého dílce na jedno upnutí obrobku. Nedílnou součástí je volba řezných podmínek a nástrojů vzhledem požitému materiálu obrobku.
Abstrakt EN: Standardized technologies machining of shaped parts is aimed at its easy modifiability for several variants of geometrically similar components. The second parameter is the entire machining parts in one clamping a workpiece. An integral part is the choice of cutting conditions and tools due ingested the material.
Klíčová slova

Zpět

Patička