Přejít k obsahu


Technologie výroby přesných vložek z nástrojové oceli

Citace:
MATĚJKA, J., KROFT, L., HNÁTÍK, J. Technologie výroby přesných vložek z nástrojové oceli. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Production technology of the tool steel precision inserts
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Matějka , Ing. Luboš Kroft , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Popisovaná technologie je složena z několika dílčích procesů. Jako první je soustružení tvaru na plném válci a zároveň vyřezání dvou neprůchozích závitů pomocí Y osy. Soustružené rozměry zahrnují rovněž přídavky na obrobení po tepelném zpracování. Následuje tepelné zpracování a doobrobení rotačních prvků na požadované rozměry. Poslední operací je odříznutí přebytečné části válce na drátořezu, neboť vyráběná součást musí být přesná polovina válce.
Abstrakt EN: The described technology is composed of several sub-processes. The first is turning on full cylinder shape while cutting two separate threads with the Y axis. Turned dimensions also include allowances for machining after heat treatment. Following heat treatment and doobrobení rotating elements to the required dimensions. The final operation is cutting off the excess part of the war on wire cutting, because the manufactured part must be exactly half the cylinders.
Klíčová slova

Zpět

Patička