Přejít k obsahu


Technologie výroby pastorků pro závodní automobil

Citace:
KROFT, L., HNÁTÍK, J., MATĚJKA, J. Technologie výroby pastorků pro závodní automobil. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Manufacturing technology of pinion gears for a racing car
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Luboš Kroft , Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Jan Matějka
Abstrakt CZ: Výrobní technologie řeší kompletní výrobu inovativního pastorku řízení závodního automobilu, který byl navržen jako funkční vzorek. Technologie je složena z hrubování a dokončování před procesem tepelného zpracování. Dalším krokem je chemicko-tepelné zpracování. Jako poslední operace je zařazeno broušení ložiskových průměrů.
Abstrakt EN: Manufacturing technology addresses the entire production of innovative pinion steering in a racing car, which was designed as a functional sample. The technology consists of roughing and finishing before the heat treatment processing. The next step is chemicaly heat treatment. The last operation is grinding of bearing diameters.
Klíčová slova

Zpět

Patička