Přejít k obsahu


Technologie obrobení tvarových elektrod ze speciální slitiny mědi

Citace:
SKLENIČKA, J., MATĚJKA, J., HNÁTÍK, J. Technologie obrobení tvarových elektrod ze speciální slitiny mědi. 2016.
Druh: POLOPROVOZ, TECHNOLOGIE, ODRŮDA, PLEMENO
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Machining technology of shaped electrodes made of special copper alloy
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Josef Sklenička , Ing. Jan Matějka , Ing. Jan Hnátík Ph.D.
Abstrakt CZ: Technologie řeší obrobení odlehčovacích ploch na svařovacích elektrodách. Nedílnou součástí technologie je rovněž i úprava geometrického návrhu odlehčení pro jeho snazší vyrobitelnost. Zejména pak optimalizace přechodových rádiusů, respektive vnějších rozměrů odlehčení. Technologie rovněž reflektuje požadavky na upnutí a ustavení již vyrobeného dílce tak, aby bylo možné co možná nejsnadněji nastavit nulový bod za využití jednoduchého přípravku, který je univerzální pro všechny upravované dílce.
Abstrakt EN: Machining technology solves overflow areas for welding electrodes. An integral part of the technology is also the geometrical arrangement of the proposal relief for easier manufacturability. In particular the optimization of ramp angles, respectively, the external dimensions of relief. Technology also reflects requirements for the clamping and establishment of already manufactured elements so as to be most easily possible to set the zero point using a simple formulation, which is universal for all the treated parts.
Klíčová slova

Zpět

Patička