Přejít k obsahu


Úprava geometrie tvarových elektrod

Citace:
HNÁTÍK, J., SKLENIČKA, J., MILSIMEROVÁ, A. Úprava geometrie tvarových elektrod. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Geometry modification of profiled electrodes
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Jan Hnátík Ph.D. , Ing. Josef Sklenička , Ing. Aneta Milsimerová
Abstrakt CZ: Cílem funkčního vzorku je zlepšit funkci stávajícího řešení tak, aby bylo možné snížit zmetkovitost svařovaných komponent, popřípadě snížit náklady na korekci opravitelných zmetků. Z tohoto důvodu jsou v původním dílci vyrobena odlehčení na kritických místech. Mimo to je na některých místech navařena a doobrobení nová vrstva materiálu, která má za úkol kompenzovat pružné deformace vznikající při chladnutí svařence.
Abstrakt EN: The objective of the functional sample is to improve the function of the existing solutions in order to reduce wastage of welded components, or reduce the cost of correcting correctable rejects. For this reason, in the main panel produced strain at critical points. Furthermore, it is in some places and welded and machined a new layer of material, which is intended to compensate for the elastic deformations during cooling weldment.
Klíčová slova

Zpět

Patička