Přejít k obsahu


Likvidace konfiskovaných pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Likvidace konfiskovaných pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945. In Západočeské archivy 2016 [VII]. Plzeň: Státní oblastní archiv v Plzni, 2016. s. 137-152. ISBN: 978-80-906208-1-0 , ISSN: 1804-9737
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Disposal of confiscated breweries in Plzen and Karlovy after 1945
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Státní oblastní archiv v Plzni
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Příspěvek se týká likvidace pivovarů na Plzeňsku a Karlovarsku po roce 1945. Tyto pivovary byly jako tzv. nepřátelský majetek konfiskovány osobám německé národnosti a jako nadbytečné likvidovány.
Abstrakt EN: The paper deals with the disposal of the breweries in Plzen and Karlovy after 1945. These breweries were like so. Confiscated enemy property to persons of German nationality and disposed of as surplus.
Klíčová slova

Zpět

Patička