Přejít k obsahu


Parametric calculations of allowable operating stresses in vehicle components under fatigue loading

Citace:
KEPKA, M., KEPKA, M. Parametric calculations of allowable operating stresses in vehicle components under fatigue loading. In Proceedings of the 5th International Conference Integrity - Reliability - Failure. Porto: INEGI/FEUP, 2016. s. 241-254. ISBN: 978-989-98832-5-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parametric calculations of allowable operating stresses in vehicle components under fatigue loading
Rok vydání: 2016
Místo konání: Porto
Název zdroje: INEGI/FEUP
Autoři: Doc. Ing. Miloslav Kepka CSc. , Ing. Miloslav Kepka
Abstrakt CZ: V práci jsou demonstrovány dva možné přístupy k výpočtovému posouzení provozní únavové životnosti konstrukčního uzlu karosérie silničního vozidla. První a obvyklejší přístup je založen na laboratorních únavových zkouškách posuzovaného konstrukčního uzlu a předpokládá, že existuje možnost zjistit jeho skutečné zatížení tenzometrickým měřením za provozu prototypu vozidla. Druhý přístup je založen na generování tzv. návrhových spekter napětí a jejich užití pro parametrické výpočty maximálních přípustných provozních napětí, při kterých je ještě zaručena požadovaná provozní únavová životnost posuzovaného konstrukčního uzlu karosérie.
Abstrakt EN: This study presents two possible approaches to calculating the fatigue service life of a structural detail of the body of a road vehicle. The first approach, which is more common, relies on laboratory fatigue testing of the detail. Its underlying assumption is that it is possible to determine the actual stresses on the detail using strain-gauges fitted to a vehicle prototype in service. In the other approach, design stress spectra are generated and input into parametric calculation to find the maximum allowable service stresses at which the desired fatigue service life of the structural detail of the body is still guaranteed.
Klíčová slova

Zpět

Patička