Přejít k obsahu


Ověření metodiky spektrometrických měření v oblasti pokojových teplot

Citace:
HONNEROVÁ, P. Ověření metodiky spektrometrických měření v oblasti pokojových teplot. 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Petra Honnerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá ověřením navržené metodiky měření spektrálních vlastností povrchů materiálů v oblasti pokojových teplot použitím FTIR spektrometru a integrační sféry. Metodika je ověřena měřením spektrální propustnosti a odrazivosti povlaků a následným vyhodnocením jejich emisivity včetně nejistot měření. Analyzovány jsou povlaky s náhodnou strukturou povrchu, které by mohly svým charakterem zašpinit vnitřní povrch integrační sféry, tzv. "smývatelné" povlaky. Součástí zprávy jsou výsledky spektrálních a pásmových veličin analyzovaných povlaků a zhodnocení jejich použitelnosti jako referenčních termografických.
Klíčová slova

Zpět

Patička