Přejít k obsahu


Roční zpráva o řešení projektu v programu TRIO za rok 2016

Citace:
CHVAL, Z., RÁŽ, K. Roční zpráva o řešení projektu v programu TRIO za rok 2016. VÚTS, a.s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Annual report on project in TRIO programme in year 2016
Rok vydání: 2016
Název zdroje: VÚTS, a.s.
Autoři: Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Ing. Karel Ráž Ph.D.
Abstrakt CZ: Zpráva se zabývá definicí základních parametrů podmínek realizace experimentálních zkoušek životnosti kompozitních materiálů a definicí podmínek pro migraci 3D CAD dat konstrukčního modelu rámu tkalcovského stroje pro výrobu perlinkových tkanin.
Abstrakt EN: This report deals with definition of basic parameters for experimental testing of composite materials. Definition of 3D CAD data migration is also included in this annual report. This migration is focused on frame of loom machine, which is used for production of leno fabrics.
Klíčová slova

Zpět

Patička