Přejít k obsahu


Plzeň v letech 1914-1918

Citace:
ŘEHÁČEK, K. Plzeň v letech 1914-1918. In Dějiny města Plzně 2. Plzeň : Statutární město Plzeň, 2016, s. 252-276. ISBN: 978-80-87911-04-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Plzen in 1914-1918
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Statutární město Plzeň
Autoři: PhDr. Karel Řeháček
Abstrakt CZ: Kapitola se zabývá mobilizací a nasazením Plzeňanů na frontách, válečnou každodenností a sociálními dopady války, odporem obyvatelstva proti nim, situací ve vedení města a cestou k míru a samostatnosti.
Abstrakt EN: The chapter deals with the mobilization and deployment Pilseners on the fronts of war everydayness and social impacts of the war, the resistance of the population against them, the situation in city management and a path to peace and independence.
Klíčová slova

Zpět

Patička