Přejít k obsahu


Čestné prohlášení vs. doklady k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Čestné prohlášení vs. doklady k prokázání kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení. Veřejné zakázky, 2015, roč. Neuveden, č. 3, s. 39-40. ISSN: 1803-6724
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Declaration v Documents of Proof of the Qualificatin Criteria for Simplified Below-treshold Procedure
Rok vydání: 2015
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Článek pojednává o způsobu prokazování kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení v případech, kdy jsou obsahem nabídky dodavatele kromě povinného čestného prohlášení i doklady a dokumenty prokazující kvalifikaci. Zvláštní pozornost je věnována situaci, kdy jsou takové doklady a dokumenty v rozporu s čestným prohlášením.
Abstrakt EN: This article describes the legal bounds of proof of the qualification requirements set out fot the simplified below-treshold procedure in those cases, where the offer contains next to the obliged declaration also the relevant documents. Special consideration is set for the situation that the relevant documents prove details to be in contradiction to the declaration.
Klíčová slova

Zpět

Patička