Přejít k obsahu


Nástroje veřejného zadavatele pro opakovaně pořizovaná plnění v návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek

Citace:
BUREŠOVÁ, K. Nástroje veřejného zadavatele pro opakovaně pořizovaná plnění v návaznosti na zákon o zadávání veřejných zakázek. Veřejné zakázky a PPP projekty, 2016, roč. 10, č. 1, s. 104-111. ISSN: 1803-9553
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Instruments of Public Authorities for the Repetitive Supply in the Relation to the Act on Public Contracts
Rok vydání: 2016
Autoři: JUDr. Kateřina Burešová
Abstrakt CZ: Zákon o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. (rovněž dále jako „ZVZ“) se pomalu blíží svému faktickému konci a bude nahrazen novým zákonem o zadávání veřejných zakázek (dále také jako „ZZVZ“). Ačkoliv zůstávají nástroje, jejichž prostřednictvím veřejní zadavatelé pořizují opakovaná plnění dle svých potřeb, mimo veřejnou vášnivou diskusi, nezůstaly bez povšimnutí navrhovatele nového zákona a doznávají dílčích změn. Cílem tohoto článku je popsat obecně jejich účel a funkci a hlavní dopady nové právní úpravy na tyto instrumenty.
Abstrakt EN: The Act on Awarding Public Contracts no. 137/2006 Sb. (hereinafter “ZVZ”) is approaching the final stage of it being in force and is to be replaced by a new act on public contracts (hereinafter “ZZVZ”). Although the instruments though which the public contacting authorities may obtain repetitive performance according to their needs remain outside of active public discussion, the proposer of the new act paid them attention and they are partially changed. The objective of this papečr is to generally describe its purpose and fuction and the main impact of the new regulation on said instruments.
Klíčová slova

Zpět

Patička