Přejít k obsahu


Graphical user interface for automated test system

Citace:
TURJANICA, P., DANIHLÍK, P., PUŠMAN, L., CHLÁDEK, S. Graphical user interface for automated test system. 2016.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Graphical user interface for automated test system
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Pavel Turjanica Ph.D. , Petr Danihlík , Ing. Lukáš Pušman , Ing. Svatoslav Chládek
Abstrakt CZ: Počítačový program RATSMan (Rice Automated Test System Manager) byl vytvořen jako grafické uživatelské rozhraní pro automatizovaný testovací systém RATS (Rice Automated Test System). Účelem programu je správa testovacích systémů, tvorba a editace testovacích projektů, testů, testovacích sekvencí a parametr setů. Dále RATSMan umožňuje evidovat popis testovacího hardware (equipment) a testovaného zařízení (DUT). Testy je možné spouštět a zastavovat prostřednictvím API do software sekvencéru TestStand a parametry a výsledky ukládat do databáze. Důležitou funkcionalitou programu RATSMan je správa uživatelských účtů a práv jednotlivých uživatelů, což je pro nasazení softwaru v praxi nezbytný předpoklad, zvlášť v případě testování, kde je nutno zajistit určitou bezpečnost a spolehlivost procesu. Program je realizován jako grafická aplikace pro MS Windows a je psán v C# pro MS .NET framework a samotné GUI je realizováno pomocí WPF framework a psáno v XAML. Databázová část programu je tvořena vlastní DLL knihovnou pro přístup do databáze a samotná databáze je typu MySQL.
Abstrakt EN: PC software RATSMan (Rice Automated Test System Manager) was designed as a graphical user interface in the scope of RATS (Rice Automated Test System) project. RATSMan offers a powerfull management tool for test systems and testing and it allows user to cereate and edit test projects, test plans, sequences, parameter sets, DUT definitions, test equipment configuration etc. It includes MySQL database for test results and configuration recording and all necessary tool for database management. There is also a possibility to start or stop test execution in RATSMan by using integrated API to NI TestStand sequencer software. RATSMan software is designed as a MS Windows application and it is written in C# and it uses .NET and WPF frameworks.
Klíčová slova

Zpět

Patička