Přejít k obsahu


Pilsen 2015. Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft.

Citace:
BAUMANN, W., MATUŠKOVÁ, L. Pilsen 2015. Europas Kulturhauptstadt in tschechisch-deutscher Nachbarschaft.. 1. vyd. Pardubice : Univerzita Pardubice, 2016, 210 s. ISBN: 978-80-7560-042-4
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Pilsen 2015. European cultural capital city in the Czech-German neighbourhood.
Rok vydání: 2016
Místo konání: Pardubice
Název zdroje: Univerzita Pardubice
Autoři: Doc. Dr. Winfried Baumann , Lenka Matušková
Abstrakt CZ: Předložená práce je zaměřena na určité mésto ve střední Evropě, na jeden konkrétní rok a jedinečnou evpropskou myšlenku: daným městem je Plzeň, míněn je rok 2015, nadregionální souvislosti garantuje instituce EU tzv. "Evropského hlavního města kultury", jejímiž nositeli se každoročně stávají dvě evropská města a jež je příslibem prohlubující se evropské integrace. Plzeň se však neměla prezenatovat pouze svým obyvatelům, nýbrž celé řadě hostů z blízkých i vzdálenějších zemí či ze samé České republiky. Proto se stala hlavním heslem výzva 'Pilsen, open up'. Při výzkumu Plzeně 2015 jsme se zaměřili na neobvyklé nabídky realizovaného programu, ale zejména na nejrůznější interpretace a způsoby rozpracování tohoto hesla. Samozřejmě by bylo jen o Plzni možné napsat rozsáhlou knihu s fakty o její historii, kultuře, významných ostobnostech atp. a v němčine byla dosud v souvislosti s Evropským hlavním kulturním městem publikována svému příznačenému názvu odpovídající kniha Tobiase Wegera Pilsen - Plzeň: stručná historie města (2015). V předkládané publikaci jsou pak na základě výzkumu představeny varianty, jak byla v rámci roku 2015 prezentována substance města Plzně.
Abstrakt EN: The present work focuses on a special city in Central Europe, on a selected year and e specific European idea: the city is Pilsen, the year is 2015, the supra-regional context guarantees the establishment of a european city as a 'cultural city' by the EU every year. The aim of the latter in Brussels is the further convergence of the Union. Pilsen should not only reveal itself to its own citizens, but also to many guests from near and far abroad as well as from the Czech Republic. For this reason, the motto of the 'cultural year' was 'Pilsen, open up'. in the present study on Pilsen 2015, it was not just a question of examining some of the program's special offers, but the main focus was to explore this motto 'open up' it self in different directions. 'Pilsen - Plzeň', a so-called little town history by Tobias Weger (2015), had already been presented in German language, but a comprehensive book with facts about history and culture as well as historical personalities, has still to be writen.
Klíčová slova

Zpět

Patička