Přejít k obsahu


Nezaměnitelný ráz místa našeho života a koncept „přirozeného světa“ ve fenomenologické filosofii

Citace:
BÍNA, D. Nezaměnitelný ráz místa našeho života a koncept „přirozeného světa“ ve fenomenologické filosofii. In Genius loci českého jihozápadu 2006, 2012. České Budějovice: Jihočeské muzeum ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni, 2015. s. 28-32. ISBN: 978-80-87311-53-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Unique character of place of our life and the concept of "natural world" in phenomenological philosophy
Rok vydání: 2015
Místo konání: České Budějovice
Název zdroje: Jihočeské muzeum ve spolupráci se Západočeskou univerzitou v Plzni
Autoři: Doc. PhDr. Daniel Bína Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek se zabývá pojmem „přirozený svéť“ ve fenomenologické filosofii v souvislosti s úsilím o vymezení pojmu „génius loci“ a v kontextu protichůdných filosofických perspektiv (pragmatistické a fenomenologické), a dále v návaznosti na fenomenologické pojetí navrhuje zohlednit v dalším bádání i auditivní rozměr génia loci – tedy aspekt akustické svéráznosti místa našeho života.
Abstrakt EN: The study deals with the concept of "natural world" (“Lebenswelt”) in phenomenological philosophy in connection with efforts to define the term "genius loci" and in the context of different philosophical perspectives, the phenomenological and pragmatist. Following the phenomenological approach is then proposed to take into account in further research and auditory dimension to the genius loci - an aspect of acoustic peculiarities place in our lives.
Klíčová slova

Zpět

Patička