Přejít k obsahu


Parametric model of ventilators simulated in OpenFOAM and Elmer

Citace:
ČIBERA, V., MATAS, R., SEDLÁČEK, J. Parametric model of ventilators simulated in OpenFOAM and Elmer. In Proceedings of the International conference Experimental Fluid Mechanics 2015. Liberec: EPJ Web of Conferences, 2016. s. 1-8. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2101-6275
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Parametric model of ventilators simulated in OpenFOAM and Elmer
Rok vydání: 2016
Místo konání: Liberec
Název zdroje: EPJ Web of Conferences
Autoři: Ing. Václav Čibera , Ing. Richard Matas Ph.D. , Ing. Jan Sedláček Ph.D.
Abstrakt CZ: Cílem práce bylo vyvinout parametrický model ventilátoru pro CFD simulace a pevnostní výpočet jeho rotoru. Celá geometrie a výpočty byly provedeny pomocí open-source programů zejména pomocí softwarových balíčků OpenFOAM a Elmer. Hlavní skript nejdříve vygeneruje a předpřipravý řídící skripty pro výpočty pomocí m4 preprocesoru. Výpočtová sítě je generována v rámci OpenFOAMu. Pro strukturální výpočty je tato síť převedena do formátu pro Elmer. Předkládaná část práce se zabývá zejména simulacemi v oblasti domény popisující proudění nasáveného média ventilátorem. Jako příklad získaných výsledků jsou uvedeny výpočty pro různé úhlové rychlosti ventilátoru.
Abstrakt EN: The main goal of presented work was to develop parametric model of a ventilator for CFD and structural analysis. The whole model was designed and scripted in freely available open source programmes in particular in OpenFOAM and Elmer. The main script, which runs or generates other scripts and further control the course of simulation, was written in bash scripting language in Linux environment. Further, the scripts needed for a mesh generation and running of a simulation were prepared using m4 word pre-processor. The use of m4 allowed comfortable set up of the higher amount of scripts. Consequently, the mesh was generated for fluid and solid part of the ventilator within OpenFOAM. Although OpenFOAM offers also a few tools for structural analysis, the mesh of solid parts was transferred into Elmer mesh format with the aim to perform structural analysis in this software. This submitted paper deals namely with part concerning fluid flow through parametrized geometry with different initial conditions. As an example, two simulations were conducted for the same geometric parameters and mesh but for different angular velocity of ventilator rotation.
Klíčová slova

Zpět

Patička