Přejít k obsahu


Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky

Citace:
ČECHOVÁ, M., ČERNÁ, A.M., DVOŘÁKOVÁ, Ž., HOMOLKOVÁ, M., CHÝLOVÁ, H., KUBA, M., KVÍTKOVÁ, N., LUKÁŠOVÁ, J., NEJEDLÝ, P., NOVOTNÝ, J., PASÁČKOVÁ, E., SPĚVÁČKOVÁ, M., ŠIMEČKOVÁ, M., ŠTĚPÁN, P., ŠTÍCHA, F., VAJDLOVÁ, M., VIKTORA, V., VŠETIČKA, F. Dva z prvních : Jaromír Spal, Miloslav Šváb - respektované osobnosti vysokoškolské bohemistiky. Plzeň : Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni, 2015, 155 s. ISBN: 978-80-261-0452-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2015
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Vydavatelství Západočeské univerzity v Plzni
Autoři: PaedDr. Helena Chýlová Ph.D. , prof. PhDr. Marie Čechová DrSc. , Prof. PhDr. Viktor Viktora CSc. , PhDr. Alena M. Černá Ph.D. , Mgr. Žaneta Dvořáková , PhDr. Milada Homolková Ph.D. , Mgr. Martin Kuba , Doc. PhDr. Naděžda Kvítková CSc. , Mgr. Jitka Lukášová , PhDr. Petr Nejedlý , Mgr. Jiří Novotný , PhDr. Eva Pasáčková CSc. , Mgr. Martina Spěváčková Ph.D. , Mgr. Marta Šimečková , PhDr. Pavel Štěpán Ph.D. , doc. PhDr. František Štícha CSc. , PhDr. Miloslava Vajdlová , doc. PhDr. František Všetička CSc.
Abstrakt CZ: V roce 2013 uplynulo sté výročí narození doc. PhDr. Miloslava Švába, CSc. (17. 3. 1913–22. 3. 1986). Respektovaný medievalista, jehož odkaz se zařadil do čela české medievalistiky, mezi medievalistikou evropskou, byl jedním ze zakladatelů vysokoškolského studia bohemistiky v Plzni, byl proděkanem Pedagogické fakulty. Počátek jeho profesní dráhy byl poznamenán zatčením v roce 1944. Hrozba nejvyššího trestu vyvstávala do osvobození. V sedmdesátých letech minulého století byl zbaven možnosti publikovat a v plzeňském regionu se stal personou non grata. Zlomena byla i jeho akademická dráha, takže připravované profesorské řízení bylo odsunuto do nenávratna. V roce 2013 uplynulo také sto let od narození doc. PhDr. Jaromíra Spala, CSc. (6. 6. 1913– 20. 9. 1990). Společně s Miloslavem Švábem patřil k zakladatelským osobnostem dnešní Katedry českého jazyka a literatury FPE ZČU v Plzni. Působil zde jako vedoucí katedry filologie a jako proděkan. Publikoval učební texty z české syntaxe a stylistiky, věnoval se též didaktice češtiny a tvorbě učebnic. V centru jeho zájmu byly také otázky jazykové kultury a slovotvorby. Badatelsky se uplatnil zejména v české a slovanské onomastice, stal se onomastikem evropského formátu, kombinoval úspěšně nová hlediska a metodologické přístupy. Také jeho postihlo normalizační bezčasí a řadu let nemohl na katedře pracovat.
Klíčová slova

Zpět

Patička