Přejít k obsahu


Nástroje pro adaptabilitu a adaptace IS registru

Citace:
BALÁK, O., PRŮCHA, O., FATKA, J., FETTER, M., HOUDOVÁ, L., VÁVŘE, J., FOŘTOVÁ, M. Nástroje pro adaptabilitu a adaptace IS registru. 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Tools for adaptability and adaptation of registry information system
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Oldřich Balák , Ing. Ondřej Průcha , Ing. Jiří Fatka , Ing. Miloš Fetter , Ing. Lucie Houdová Ph.D. , Ing. Jaroslav Vávře , Mgr. et Bc. Martina Fořtová
Abstrakt CZ: Zpráva popisuje, jak na základě navrženého přístupu a struktur probíhala první fáze vývoje flexibilního informačního systému, tj. adaptace existujícího informačního systému tak, aby bylo možné jej v budoucnu rozšiřovat na základě nových lékařských poznatků a potřeb. Konkrétně se jednalo o činnosti související s rozšiřováním a změnami stávající databáze, tj. o implementaci jádra systému – hlavního modulu (backend) a dalších součástí – ostatních modulů (dle třívrstvé architektury datová a aplikační vrstva) a o testování nástrojů zabezpečení.
Abstrakt EN: The report describes how, on the basis of the proposed approach and structures, took place the first stage of a flexible information system development, i.e. adaptation of the existing information system, so that it can be extended in the future on the basis of new medical knowledge and needs. Specifically, it describes the dissemination activities and changes to existing databases, ie. the implementation of the system core - the main module (backend) and the other parts - the other modules (according to the three-tier architecture, data and application layer) and security testing tools.
Klíčová slova

Zpět

Patička