Přejít k obsahu


THE INFLUENCE OF PROCESSING PARAMETERS ON THE MICROSTRUCTURE OF WCNiCrBSi LASER CLAD COATINGS

Citace:
HOUDKOVÁ - ŠIMŮNKOVÁ, Š., VOSTŘÁK, M., ČESÁNEK, Z. THE INFLUENCE OF PROCESSING PARAMETERS ON THE MICROSTRUCTURE OF WCNiCrBSi LASER CLAD COATINGS. In METAL 2016-25th Anniversary International Conference on Metallurgy and Materials. Ostrava: TANGER Ltd, 2016. s. 963-968. ISBN: 978-80-87294-67-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE INFLUENCE OF PROCESSING PARAMETERS ON THE MICROSTRUCTURE OF WCNiCrBSi LASER CLAD COATINGS
Rok vydání: 2016
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: TANGER Ltd
Autoři: Ing. Šárka Houdková - Šimůnková Ph.D. , Ing. Marek Vostřák , Ing. Zdeněk Česánek Ph.D.
Abstrakt CZ: Laserové navařování jje progresivní technologie vytváření povalků o tloušťce větší než 1 mm. Ve srovnání s klasickým navařováním je výhodnější z hlediska manší TOO a s ní spojených deformací. V porovnání s žárovým nástřikem nabízí vyšší přilnavost k substrátu. I když je rozsah materiálů, které mohou být navařovány, je menší než v případě žárových nástřiků, existují i zde matriály kombinující karbidy s houževnatou matricí za účelem zvýšení otěruvzdornosti povlakovaných součástí. Během navařování však dochází k rozkladu karbidických částic a jejich rozpouštění do okolní matrice. Míra rozpadu může být kontrolována pomocí nastavení parametrů laserového navařování. Příspěvek se zabývá vlivem depozičních parametrů na geometrické charakteristiky návarů a na míru rozpadu karbidických částic, ovlivňující tvrdost výsledného povlaku.
Abstrakt EN: Laser cladding is a progressive technology enabling to deposit coatings in thickness higher than 1 mm. In comparison with the conventional overwelds it offers the advantage of thinner heat-affected zone in the substrate material and lower and better controlled inner residual stress and related deformation. Compare to thermal sprayed coatings, it provides the metallurgical bonding to the substrate and fully dense coating microstructure with zero porosity, enabling the full corrosion protection of substrate. The range of materials deposited by laser cladding is limited to metals and its alloy due to the principle of technology, requiring the simultaneous melting of substrate surface layer and added coating materials. To improve the wear resistance, the hard particles such as carbides are added to the feedstock powder. During deposition process, the kinetics of melting and solidification of both metal and carbide particles are controlled by used technological parameters of laser. In the paper, the influence of deposition parameters on the geometrical characteristics and microstructure of WC-NiCrBSi laser clad coating is presented with attention paid namely to the hard particles decomposition and its influence on the measured hardness.
Klíčová slova

Zpět

Patička