Přejít k obsahu


Assessment of flutter origin in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A., PEŠEK, L. Assessment of flutter origin in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, 2016. s. 7-8. ISBN: 978-80-261-0647-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Assessment of flutter origin in simplified blade cascade with prescribed harmonic motion
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň
Autoři: Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Mgr. Aleš Pecka M.Sc. , L. Pešek
Abstrakt CZ: Tato studie se věnuje numerické simulaci proudění stlačitelné vazké tekutiny okolo třech kmitajících desek. Matematický model je popsán Navierovými-Stokesovými rovnicemi s jednorovnicovým Spalartovým-Allmarasovým modelem turbulence. Prostorová diskretizace byla provedena pomocí nespojité Galerkinovy metody. Získané aerodynamické síly působících na rovné desky při různých kmitavých pohybech byly použity pro posouzení vzniku flutteru.
Abstrakt EN: The aim of this study is a numerical simulation of compressible viscous fluid flow around three moving flat plates. This arrangement presents a simplifed blade cascade with prescribed wave motion. The mathematical model describing this problem is formed by Favre-averaged system of Navier-Stokes equations in ALE formulation completed by one-equation Spalart-Allmaras turbulence model. The simulation was performed using the developed in-house CFD software based on discontinuous Galerkin method. The resulting aerodynamical forces acting on the flat plates for different cascade wave motions were used for flutter assessment.
Klíčová slova

Zpět

Patička