Přejít k obsahu


Příprava zkrácení daně

Citace:
KOCINA, J. Příprava zkrácení daně. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 9, s. 24-27. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Preparation of Tax Evasion
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá právní úpravou zkrácení daně a možnostmi její trestně postižitelné přípravy, a to v návaznosti na novelu trestního řádu a trestního zákoníku (zák. č. 163/2016 Sb.), která má za cíl motivovat osoby k oznamování případů tzv. pasivní korupce, reagovat na změny v oblasti trestněprávních imunit ústavních činitelů a zavedení trestnosti přípravy u trestného činu zkrácení daně, poplatku a jiné povinné platby (§ 240 trestního zákoníku).
Abstrakt EN: The article deals with legislation of tax evasion and of its punishable preparation, in relation to the amendment of the Criminal Procedure Code and the Penal Code (Act. No. 163/2016 Coll.), which aims to encourage persons to report cases of so-called passive corruption and to respond to changes in the criminal immunity of constitutional officials and the introduction of penalties preparation for the crime of evading taxes, fees and other mandatory payments (§ 240 of the Criminal Code).
Klíčová slova

Zpět

Patička