Přejít k obsahu


Ne bis in idem - penále v daňovém řízení

Citace:
KOCINA, J. Ne bis in idem - penále v daňovém řízení. Bulletin advokacie, 2016, roč. 60, č. 10, s. 38-40. ISSN: 1210-6348
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Ne bis in idem - penalty tax proceedings
Rok vydání: 2016
Autoři: Doc. JUDr. Jan Kocina Ph.D.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá aplikačním rozsahem zásady ne bis in idem, a to mj. ve vztahu k přestupkům a jiným správním deliktům. Zvláštní pozornost je v této souvislosti věnována problematice ukládání daňových penále.
Abstrakt EN: The article deals with the range of applications of the principle of ne bis in idem, inter alia. in relation to offenses and other administrative offenses. Special attention in this respect to issues of imposing tax penalties.
Klíčová slova

Zpět

Patička