Přejít k obsahu


On Secure Interface between Transmission and Distribution Power Networks

Citace:
HERING, P., VORÁČ, P., JANEČEK, P. On Secure Interface between Transmission and Distribution Power Networks. WSEAS TRANSACTIONS on POWER SYSTEMS, 2016, roč. 11, č. 39, s. 334-337. ISSN: 1790-5060
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: On Secure Interface between Transmission and Distribution Power Networks
Rok vydání: 2016
Autoři: Ing. Pavel Hering Ph.D. , Ing. Přemysl Voráč , Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Článek představuje intervaly bezpečných výkonových toků mezi přenosovými a distribučními sítěmi. Nárůst produkce elektrické energie z distribuovaných obnovitelných zdrojů zvyšuje nároky na zajištění stability elektrické sítě a na poskytování podpůrných služeb. Vzhledem k možnému výskytu kritických míst v síti, nemusí být možné použít všechny uvažované podpůrné služby. Proto vzniká potřeba definovat rozhraní pro sdílení informací o bezpečných rozsazích výkonů, přenášených mezi přenosovou a distribuční sítí, pro které může být zaručen bezpečný provoz sítě.
Abstrakt EN: This paper introduces secure TSO/DSO power flow intervals, in which the transition between transmission and distribution networks are necessarily secure. The growing electricity production in intermittent renewable sources, which are distributed in the network, increases the requirements on ensuring the power network stability and also on providing of ancillary services. Due to the conceivably occurred bottlenecks in the network it may not be possible to use all considered ancillary services. Therefore, it creates the need to define an interface to share information about safe ranges of power transmitted between transmission and distribution networks, for which the secure network operation can be guaranteed.
Klíčová slova

Zpět

Patička