Přejít k obsahu


Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα

Citace:
ŠIPR, O., MINÁR, J., EBERT, H. Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα. PHYSICAL REVIEW B, 2016, roč. 94, č. 14, s. 1444061-1444067. ISSN: 2469-9950
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Influence of spin-orbit coupling on the magnetic dipole term Tα
Rok vydání: 2016
Autoři: Ondřej Šipr , Doc.Dr. Jan Minár , Hubert Ebert
Abstrakt CZ: Vliv spin-orbitální spojky (SOC) na magnetického dipólu termínu Tα je studována v celé řadě systému s cílem zkontrolovat, zda je Tα termín může být vyřazena z analýzy x-ray magnetického kruhového dichroismu spektra provádí přes pravidlo spin momentu částky. Plně relativistický Korringa-Kohn-Rostoker Greena Funkce pro výpočty Co monovrstvy a adatoms na Cu, Pd, Ag, Pt a Au (111) povrchy byly provedeny K ověření, zda je součet přes magnetický dipól termíny Tx + Ty + Tz je nula a úhlová závislost Ať z Tα termín platí jako 3 cos2 θ - 1. Z toho vyplývá, thatthere jsou okolnosti, kdy vliv na SOC Tα nelze opomenout ani na 3d atomu, kde SOC je nominálně malý. Rozhodujícím faktorem se jeví rozměrnosti systému: pro 3D adatoms, vliv na SOC Tα mohou být významné, zatímco u monovrstvy je vždy prakticky zanedbatelný. Kromě rozměrnost, hybridizace mezi adatom a substráty státy jsou tak důležité: Malý hybridizace Zvyšuje význam SOC a naopak.
Abstrakt EN: The influence of the spin-orbit coupling (SOC) on the magnetic dipole term Tα is studied across a range of systems in order to check whether the Tα term can be eliminated from analysis of x-ray magnetic circular dichroism spectra performed via the spin moment sum rule. Fully relativistic Korringa-Kohn-Rostoker Green’s function calculations for Co monolayers and adatoms on Cu, Pd, Ag, Pt, and Au (111) surfaces were performed to verify whether the sum over magnetic dipole terms Tx + Ty + Tz is zero and whether the angular dependence of the Tα term goes as 3 cos2 θ − 1. It follows that there are circumstances when the influence of the SOC on Tα cannot be neglected even for 3d atoms where the SOC is nominally small. The crucial factor appears to be the dimensionality of the system: For 3d adatoms, the influence of SOC on Tα can be significant whereas for monolayers it is always practically negligible. Apart from the dimensionality, hybridization between adatom and substrate states is also important: Small hybridization enhances the importance of the SOC and vice versa.
Klíčová slova

Zpět

Patička