Přejít k obsahu


NICKEL: THE TIME-REVERSAL SYMMETRY CONSERVING PARTNER OF IRON ON A CHALCOGENIDE TOPOLOGICAL INSULATOR

Citace:
VONDRÁČEK, M., CORNILS, L., MINÁR, J., WARMUTH, J., MICHIARDI, M., PIAMONTEZE, C., BARRETO, L., MIWA, J., BIANCHI, M., HOFMANN, P. H., ZHOU, L., KAMLAPURE, A., KHAJETOORIANS, A. A., WIESENDANGER, R., MI, J., IVERSEN, B. B., MANKOVSKY, S., BOREK, S., EBERT, H., SCHÜLER, M., WEHLING, T. O., WIEBE, J., HONOLKA, J. NICKEL: THE TIME-REVERSAL SYMMETRY CONSERVING PARTNER OF IRON ON A CHALCOGENIDE TOPOLOGICAL INSULATOR. PHYSICAL REVIEW B, 2016, roč. 94, č. 16, s. 1611141-1611145. ISSN: 2469-9950
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: NICKEL: THE TIME-REVERSAL SYMMETRY CONSERVING PARTNER OF IRON ON A CHALCOGENIDE TOPOLOGICAL INSULATOR
Rok vydání: 2016
Autoři: Martin Vondráček , Lasse Cornils , Doc.Dr. Jan Minár , Jonas Warmuth , Matteo Michiardi , Cínthia Piamonteze , Lucas Barreto , Jill Miwa , Marco Bianchi , Ph H. Hofmann , Lihui Zhou , Anand Kamlapure , Alexander Ako Khajetoorians , Roland Wiesendanger , Jianli Mi , Bo Brummerstedt Iversen , Sergiy Mankovsky , St Borek , Hubert Ebert , Malte Schüler , Tim Oliver Wehling , Jens Wiebe , Jan Honolka
Abstrakt CZ: Máme zprávy o zhášení jednotlivých Ni adatom momentů na Te-zakončeného BI2 Te2Se a Bi2Te3 topologických izolátor povrchy. Tento efekt je známý jako chybějící x-ray magnetické cirkulární dichroismus pro rezonanční přechody L3,2 Částečně naplní do Ni 3d stavů teorie odvozené od obsazení nd = 9,2. Na základě srovnávací studie Ni a Fe pomocí řádkovací tunelový mikroskop a ab initio výpočtů jsme schopni se týkají konkrétního prvku Tvorba moment na místní kritérium Stoner. Naše teorie pořady dělal, zatímco Fe adatoms vytvářejí velké spin momenty z MS = 2.54μB s out-ofrovině anizotropie v důsledku dostatečně velkou hustotu stavů na Fermiho energie, Ni zůstává hluboko pod prahem na efektivní Stoner pro tvorbu místní moment. S úrovní Fermi setrvání v mezera bulk band po adatom depozice, nonmagnetic Ni a přednostně out-of-rovině orientované magnetické Fe s podobnými strukturálními reality na BI2 TE2 Se plochy představují ideální platformu pro studium účinků off-on time-obrácení porušení symetrie na topologické povrchových stavů.
Abstrakt EN: We report on the quenching of single Ni adatom moments on Te-terminated Bi2 Te2Se and Bi2Te3 topological insulator surfaces. The effect is noted as a missing x-ray magnetic circular dichroism for resonant L3,2 transitions into partially filled Ni 3d states of theory-derived occupancy nd = 9.2. On the basis of a comparative study of Ni and Fe using scanning tunneling microscopy and ab initio calculations, we are able to relate the element specific moment formation to a local Stoner criterion. Our theory shows that while Fe adatoms form large spin moments of ms = 2.54μB with out-of-plane anisotropy due to a sufficiently large density of states at the Fermi energy, Ni remains well below an effective Stoner threshold for local moment formation. With the Fermi level remaining in the bulk band gap after adatom deposition, nonmagnetic Ni and preferentially out-of-plane oriented magnetic Fe with similar structural properties on Bi2 Te2 Se surfaces constitute a perfect platform to study the off-on effects of time-reversal symmetry breaking on topological surface states.
Klíčová slova

Zpět

Patička