Přejít k obsahu


Experimental Validation of the Lattice Boltzmann Method on a Free Surface Flow Test Problem

Citace:
VIMMR, J., BUBLÍK, O., LOBOVSKÝ, L. Experimental Validation of the Lattice Boltzmann Method on a Free Surface Flow Test Problem. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 261., ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Validation of the Lattice Boltzmann Method on a Free Surface Flow Test Problem
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Ing. Libor Lobovský Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce se zabývá numerickou simulací proudění tekutiny s volným povrchem pomocí lattice Boltzmannovy metody a její validací s experimentálními daty. Hlavní výhodou lattice Boltzmannovy metody, v porovnání s klasickými metodami, je že není nutné řešit Poissonovu rovnici. Pro simulaci volné hladiny byl použit algoritmus podobný VOF metodě. Algoritmus byl validován na testovacím problému gravitačního lití a výsledky byly porovnány s experimentálními daty.
Abstrakt EN: This paper is devoted to the numerical simulation of free surface flow using the lattice Boltzmann method and its validation against experimental data. The main advantage of the lattice Boltzmann method compare to classical methods is that the solution of the Poisson equation, required to meet the condition in the form of the continuity equation, is avoided. The lattice Boltzmann method is therefore simpler and less computationally demanding than the finite element or finite volume methods. To capture the free surface of an incompressible fluid, namely Glycerol, we adopt an algorithm based on the volume of fluid (VOF) method established by Thurey thesis. The advantage of this algorithm is that the mass flow between two grid points is calculated directly using the distribution functions, thereby avoiding the need of introducing a new equation for the motion of the liquid-gas interface as in the case of the classical VOF. The validation of the developed algorithm is preformed on a test problem of gravity casting process which, in the experimental measurement, is captured by a high speed camera. The results show a very good agreement of the numerical algorithm and the experimental data.
Klíčová slova

Zpět

Patička