Přejít k obsahu


A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for the steady and unsteady flow problems

Citace:
BUBLÍK, O., VIMMR, J., PECKA, A. A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for the steady and unsteady flow problems. In ESCO 2016 - 5th European Seminar on Computing. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, 2016. s. 61., ISSN: neuvedeno
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A parallel implementation of an implicit discontinuous Galerkin finite element scheme for the steady and unsteady flow problems
Rok vydání: 2016
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Ing. Ondřej Bublík Ph.D. , Doc. Ing. Jan Vimmr Ph.D. , Mgr. Aleš Pecka M.Sc.
Abstrakt CZ: Nespojitá Galerkinova metoda je velice populární numerickou metodou posledních let. Výhodou je její stabilita a vysoký řád prostorové přesnosti. Hlavní nevýhodou jsou její vysoké výpočetní nároky. Naše předchozí studie se snažily o odstranění tohoto nedostatku pomocí metody lokálního času a použitím implicitních metod. Tato práce se soustředí na vylepšení efektivity metody použitím paralelizace. Paralelizace algoritmu je dosaženo použitím původní Schwarzovy metody. Pro vlastní implementaci byla použita technologie Java RMI. Efektivita paralelizace je demonstrována na několika testovacích úlohách.
Abstrakt EN: The discontinuous Galerkin (DG) finite element method has become very popular in recent years. Many papers have shown advantages of the DG method, for example its stability and high order of spatial accuracy. The main disadvantage of the DG method is its high computational demands. The previous work was focused on the weakening of this drawback and on the comparison of the numerical efficiency of explicit local time-stepping and implicit time-integration schemes. This work tries to overcome high computational demands of the DG method by employing parallelization on the developed algorithm. The parallelization is based on the original Schwarz method. The computation is performed on a network of computers with distributed memory using the remote invocation method technology included in the JAVA programming language. The efficiency of the parallelization is demonstrated on a several test problems.
Klíčová slova

Zpět

Patička