Přejít k obsahu


Aktivace systémové regulace (SR) pomocí metody "Merit Order"

Citace:
JANEČEK, P., HOCHMANNOVÁ, I. Aktivace systémové regulace (SR) pomocí metody "Merit Order". ČEPS a. s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Activation of the system regulation (SR) using the "Merit Order" method
Rok vydání: 2016
Název zdroje: ČEPS a. s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. , Ing. Ingrid Hochmannová ,
Abstrakt CZ: Souhrnná výzkumná zpráva analyzuje dopady přechodu na aktivaci sekundární regulace pomocí metody Merit Order a zabývá se analýzou dopadů na kvalitu regulace. Zpráva analyzuje dopady vybraných opatření.
Abstrakt EN: Summary research report analyzes the transition impacts of the secondary control activation by using of the Merit Order method and deals with the analysis of impacts on regulation quality. The report analyzes the impact of selected procurations.
Klíčová slova

Zpět

Patička