Přejít k obsahu


Vyhodnocení kvality predikce za rok 2016

Citace:
JANEČEK, P. Vyhodnocení kvality predikce za rok 2016. ČEPS a. s., 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Evaluation of prediction´s quality for the year 2016
Rok vydání: 2016
Název zdroje: ČEPS a. s.
Autoři: Ing. Petr Janeček Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Předmětem souhrnné výzkumné zprávy je hodnocení přesnosti a spolehlivosti prediktoru systémové odchylky pro jednotlivá období roku 2016. Zpráva obsahuje plnění smlouvy "Smlouva o poskytování servisních služeb pro predikci systémové odchylky ES ČR" č. 1800004949 se společností ČEPS a.s.
Abstrakt EN: The subject of the summayr research report is to evaluate the accuracy and reliability of the system imbalance predictor for each period of 2016. The report includes performance of the contract "Contract on providing service for predicting of the system imbalance ES CR" no. 1800004949 with CEPS Inc.
Klíčová slova

Zpět

Patička