Přejít k obsahu


Wem gehört Jan Hus? Vereinnahmung, Verdammung, Mystifizierung und ,Rehabilitierung‘ in der tschechischen und deutschen Erinnerungskultur

Citace:
BLAHAK, B. Wem gehört Jan Hus? Vereinnahmung, Verdammung, Mystifizierung und ,Rehabilitierung‘ in der tschechischen und deutschen Erinnerungskultur. In Hussitismus und Grenze. Husitství a hranice. Jan Hus, seine Zeit und Bezüge aus interdisziplinärer Perspektive. Zum 600. Todestag von Jan Hus. Jan Hus, jeho doba a odkaz z interdisciplinární perspektivy. K 600. výročí upálení mistra Jana Husa.. Hamburg : Verlag Dr. Kovač, 2016, s. 15-28. ISBN: 978-3-8300-9071-7
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Who owns Jan Hus? Claim, condemnation, mystification and ‘rehabilitation’ in the Czech and German remembrance culture
Rok vydání: 2016
Místo konání: Hamburg
Název zdroje: Verlag Dr. Kovač
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Po upálení v roce 1415 v Kostnici se stala osobnost českého reformátora Jana Husa ve starším historickém bádání i kultuře vzpomínání německých a českých kulturních kruhů permanentním objektem projekce různorodých, často si vzájemně konkurujících a zčásti si i vzájemně odporujících konfesních, politických a národních zájmů. Spektrum významů sahá od ,kacířer‘ až po ,mučedníka‘, od ,symbolu národa‘ až po ,nadnárodního sociálního revolucionáře‘.Kapitola mapuje tyto četné, často daným účelům a potřebám poplatné proměny funkce osobnosti Jana Husa jako symbolu, rozdílné pojetí jeho 'rolí', které mu v průběhu 600 let po jeho upálení byly přisuzovány (příp. vnucovány) různými konfesními, politickými či nacionálními zájmovými skupinami.
Abstrakt EN: After his death at the stake in Constance in 1415 the Czech reformer Jan Hus permanently became a projection surface for diverse, competing, and sometimes contradictory denominational, political and national interests in the older history research and the remembrance culture of the German as well as the Czech culture. The interpretations range from ‘heretic’ to ‘martyr’, from ‘symbol of one nation’ to ‘supranational social revolutionary’. The article confronts the reader with the numerous ‘purpose’-orientated functionalizations of Hus, the different ‘roles’ which were assigned to or rather imposed on him throughout the 600 years after his death on the Czech as well as on the German side.
Klíčová slova

Zpět

Patička