Přejít k obsahu


Hus und Beneš am Eisernen Vorhang. Zur Synchronisierung historischer Hussiten-Angst und erlebter Zwangsmigration in den frühen 1950er Jahren

Citace:
BLAHAK, B. Hus und Beneš am Eisernen Vorhang. Zur Synchronisierung historischer Hussiten-Angst und erlebter Zwangsmigration in den frühen 1950er Jahren. Halbjahresschrift für südosteuropäische Geschichte, Literatur und Politik, 2016, roč. 28, č. 1, 2, s. 5-23. ISSN: 0939-3420
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Hus and Beneš at the Iron Curtain. On the synchronization of historical Hussite fear and experienced forced migration in the early 1950s
Rok vydání: 2016
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Studie osvětluje vliv sudetoněmeckého vysídlení na regionální kulturu slavnostních her v česko-bavorském pohraničí. V centru zájmu je nejstarší německá lidová hra 'Skolení draka' (,Drachenstich‘) v městečku Furth im Wald, jejíž děj se od roku 1952 odehrává na pozadí husitských válek (1419-1434). Hra, v níž jsou obyvatelé pohraničí vyhnáni ze svého domova husitskými božími bojovníky a drakem, který přichází „z Čech“, a v bavorském zázemí se setkávají jen s malou pohostinností, je parabolou k vyhnání (resp. odsunu) sudetských Němců z Československa po roce 1945. Josef Martin Bauer, autor hry, přitom tvoří (sporné) dobové paralely mezi 15. a 20. stoletím a půjčuje si motivy ze sudetoněmeckého amatérského divadla, jehož rozkvět lze ve východobavorském pohraničí datovat ca do roku 1953.
Abstrakt EN: The article illuminates the influence of the Sudeten German exodus on the regional open air festival culture in the Bavarian-Bohemian border area. The focus is on Germany’s oldest folk drama, the ‘Drachenstich’ in Furth im Wald, whose plot has been staged against the background of the Hussite Wars (1419-1434) since 1952. The play in which a border population is expelled from its settlement area simultaneously both by Hussite warriors and a dragon ‘from Bohemia’ and experiences little hospitality in the Bavarian hinterland becomes a parable on the expulsion respectively on the ‘odsun’ of the Sudeten Germans from Czechoslovakia after 1945. The author, Josef Martin Bauer, draws (questionable) time parallels between the 15th and the 20th century referring, with regard to the motives, to the Sudeten German amateur theatre, which had experienced a short time of popularity in the eastern Bavarian border area until 1953.
Klíčová slova

Zpět

Patička