Přejít k obsahu


Max Brod als ,Wächter der Norm‘. Realität und Fiktion der sprachlich-exklusiven Selbststilisierung des Prager Kreises.

Citace:
BLAHAK, B. Max Brod als ,Wächter der Norm‘. Realität und Fiktion der sprachlich-exklusiven Selbststilisierung des Prager Kreises.. In Max Brod (1884-1968). Die Erfindung des Prager Kreises. Köln : Böhlau Verlag, 2016, s. 199-220. ISBN: 978-3-412-50192-1
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: ger
Anglický název: Max Brod as the ‘guardian of the norm’. Reality and fiction of the linguistically exclusive self-stylization of the Prague Circle
Rok vydání: 2016
Místo konání: Köln
Název zdroje: Böhlau Verlag
Autoři: Boris Blahak
Abstrakt CZ: Studie se zabývá exkluzivním obrazem, který rozšiřovali členové 'Pražského kruhu' v reflexi němčiny jako jazyka vlastní skupiny a literatury. Aby bylo možné určit stupeň reality, resp. fikce, jsou analyzovány Brodovy zásahy do textu v rámci posmrtného vydání Kafkových spisů, zvláště pak s ohledem na domnělé bohemismy. Autor zároveň zkoumá, do jaké míry Brod cíleně vymazával tvary, které on sám nebo jiní pražští autoři ve své vlastní próze pravděpodobně používali, do jaké míry mohly a měly Kafkovy spisy ex post sloužit podpoře vykonstruovaného autostereotypu.
Abstrakt EN: The article questions the exclusive image members of the ‘Prague Circle’ widespread in retrospect of their own group and literary language German. In order to determine the degree of reality or fiction of this self-stylization, a look at Max Brod’s normalizing text interventions in his edition of Kafka’s posthumous writings is thrown, especially regarding presumed Bohemisms. In the course of this it is examined to what extent Brod deliberately eradicated forms that he or other Prague authors used in their own prose, to what extent Kafka’s writings could and should serve ex post to support a constructed autostereotype.
Klíčová slova

Zpět

Patička