Přejít k obsahu


FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY

Citace:
VRÁNA, J., PECHA, M., DUNDÁLEK, J., POCEDIČ, J., MAZÚR, P., KOSEK, J., ČERNÁ, Z. FUNKČNÍ VZOREK KOMPOZITNÍ DESKY. 2016.
Druh: PROTOTYP, FUNKČNÍ VZOREK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Functional specimen – Composite plate
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
Autoři: Ing. Jiří Vrána , Martin Pecha , Ing. Jan Dundálek , Ing. Jaromír Pocedič Ph.D. , Ing. Petr Mazúr Ph.D. , doc. Dr. Ing. Juraj Kosek , Ing. Zdenka Černá
Abstrakt CZ: Představujeme funkční vzorek elektricky vodivé kompozitní desky pro aplikaci v oblasti elektrochemických uložišť energie. Výsledný materiál kombinuje dobrou zpracovatelnost a mechanické vlastnosti polymerní matrice s elektrickou vodivostí uhlíkových plniv. Desky byly připraveny lisováním kompozitního granulátu s optimalizovaným složením z hlediska obsahu a vlastností polymerní matrice a uhlíkových plniv. Tloušťku kompozitní desky je možné nastavit pomocí lisovacího rámu v rozmezí 1 – 5 mm. Desky vykazují dostatečně nízké hodnoty rezistivity (pod 0,2 mOhm m) a dobré mechanické vlastnosti. Funkčnost desek byla ověřena v laboratorním monočlánku vanadové redoxní průtočné baterie, přičemž byly pozorovány výsledky zcela srovnatelné s komerční kompozitní deskou.
Abstrakt EN: The presented functional specimen represents the electrically conductive composite plate for the application in energy storage technology. The resulting material combines good processability and mechanical properties of the polymer matrix with the electric conductivity of carbon-based fillers. Composite plates were prepared by compression moulding of the composite granulate optimized with respect to the content and properties of polymeric matrix and carbon-based fillers. The thickness of the plate was adjusted by moulding frame in the range of 1 – 5 mm. The composite plates show sufficiently low resistivity (lower than 0.2 mOhm m) and good mechanical properties. Composite plates were successfully tested in lab-scale vanadium redox flow battery single cell and the resulting parameters were fully comparable with commercially available plates.
Klíčová slova

Zpět

Patička